Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Munkaerő-piaci programok
Pályázatok
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
KOMÁROM – ESZTERGOM MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMNyomtatás

KOMÁROM – ESZTERGOM MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

(TOP-5.1.1-15-KO1-2016-00001)

 

A Megyei Foglalkoztatási Paktum a Tatabánya Megyei Jogú Város illetve a Környei Ipari park, valamint a helyi paktumok (Esztergom, Kisbér és Oroszlány járások közigazgatási területe) paktumterületein kívül a megye teljes területét lefedi.

 

A programot megvalósító konzorciumi partnerek: KEM Önkormányzat (főpályázó), KEM Önkormányzati Hivatal, KEM Kormányhivatal, KEM Területfejlesztési Kft.

 

Projekt címe: Foglalkoztatási Paktum megvalósítása Komárom-Esztergom megyében

 

Projekt megvalósítás időtartama: 2016.08.01-2018.10.31.

 

Támogatási keretösszeg:344.000.000 Ft– melyből a költségek minimum 70%-át célcsoport támogatásával összefüggő tevékenységekre szükséges fordítani.

 

Megyei program rövidösszefoglalója:

A megyei pályázat célja a megye valamennyi gazdasági ágazatát érintő, a megyei területfejlesztési programra és ITP-re épülő képzési és foglalkoztatási program megvalósítása, amely hozzájárul a megyei gazdaság fejlődéséhez, diverzifikációjához, a munkához jutás feltételeinek javításához, a területi különbségek mérsékléséhez, a hátrányos helyzetű csoportok képzésével, foglalkoztatásával a társadalmi kohézió erősítéséhez.

A projekt keretében a konzorciumi partnerek a megyei foglalkoztatás erősítésére, az álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak foglalkoztatási szintjének növelésére paktum létrehozását és egy komplex foglalkoztatási program megvalósítását tervezik. A program keretében releváns közreműködőkkel megalakul megyei foglalkoztatási paktumszervezet, melynek feladata a megyei foglalkoztatást erősítő tevékenységek koordinálása. A paktum céljai között kiemelt szerepet kap a TOP ERFA forrásaiból támogatott gazdasági, turisztikai, gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatása.

Hosszú távú cél egy olyan munkaerő kínálat kialakítása, amely megfelel a helyben működő vállalkozások munkaerő igényeinek, és ez által közvetlenül a gazdaságfejlesztési célok elérését szolgálja.

A projekt keretében tervezett tevékenységek:

  • előkészítés: helyzetértékelés és megvalósíthatósági tanulmány készítése,
  • foglalkoztatási stratégiát megalapozó helyzetértékelés: stratégia és megvalósítási program elkészítésea szakmai programok végrehajtásához;
  • munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása:a célcsoport részére bértámogatás, kapcsolódó egyéb költségek, képzési támogatás biztosítása
  • kötelező nyilvánosság elemek biztosítása: projekttel összefüggésben végzett kommunikációs tevékenységek, foglalkoztatást elősegítő rendezvények;
  • helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek: jó gyakorlatok disszeminációja, befektetés ösztönzési ismeretek bővítése, tanácsadás az önkormányzatoknál, kiemelten az iparterületeket fejlesztő és helyi gazdaságfejlesztési beruházásokat megvalósító településekre, gazdasági terület-kínálatok felmérése, értékelése és kommunikálása.

 

Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

 

Mutató neve

Célszámok

Célérték elérés időpontja

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma

64 fő

2018.10.31

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma

97 fő

2018.10.31.

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma

223 fő

2018.10.31.

 

Projekt aktuális helyzete:

  • A Támogatási Szerződés hatálybelépésének dátuma: 2016. július 25.
  • Jelenleg az előkészítéshez kapcsolódó (Megvalósíthatósági Tanulmány), illetve a megvalósítás első szakaszához kapcsolódó feladatellátás történik (paktumszervezet felállítása, foglalkoztatási stratégiát megalapozó helyzetértékelés, stratégia és megvalósítási program elkészítése)

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
Tel.: (34) 513-580 Fax.: (34) 323-159 E-mail: komaromkh-mk@lab.hu