Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Munkaerő-piaci programok
Pályázatok
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Hírlevelek
Nyomtatványok
Tájékoztatók
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
TÁJÉKOZTATÓ az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokrólNyomtatás

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható:

-     aki álláskereső,

-     és amennyiben kamatmentes tőkejuttatásra nyújt be pályázatot, a kirendeltség legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartja,

-     vagy aki rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és

-     aki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel - egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már működő vállalkozáshoz csatlakozással), vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

 

A vállalkozás indítását elősegítő támogatás formái:

a)      pályázati úton 3 millió Ft-ig terjedő kamatmentes tőkejuttatás visszatérítendő és/vagy vissza nem térítendő formában,

b)      kérelemre legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő, vissza nem térítendő támogatás,

c)       kérelemre a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei.

 

A tőkejuttatás az értékhatáron belül részben visszatérítendő, részben vissza nem térítendő formában is nyújtható.

 

Az a) és a b) pontban szereplő támogatások együttesen és külön-külön is nyújthatóak, azonban ezen támogatásokra a pályázatot és a kérelmet egyidejűleg kell benyújtani a munkaügyi központhoz, mely a kérelmet az illetékes kirendeltségre továbbítja.

Visszatérítendő és/vagy vissza nem térítendő kamatmentes tőkejuttatás nyújtása esetén a támogatás további feltétele:

-     a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrás megléte, továbbá

-     a támogatás – visszatérítendő támogatás esetén – visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére anyagi biztosíték megléte.

 

A b) pontban meghatározott támogatás a vállalkozóvá válás napjától kezdődően állapítható meg, így a támogatás folyósításának kezdő napja:

a)      a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói nyilvántartásba vételének a napja,

b)      mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében, ha az ügyfél mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal már rendelkezik, az álláskeresők nyilvántartásából való törlésének a napja, illetve a mezőgazdasái őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfelek esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának a napja,

c)       minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.

 

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a kirendeltség/munkaügyi központ munkatársaihoz!

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
Tel.: (34) 513-580 Fax.: (34) 323-159 E-mail: komaromkh-mk@lab.hu