Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Munkaerő-piaci programok
Pályázatok
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Hírlevelek
Nyomtatványok
Tájékoztatók
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Tájékoztató a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezési eljárásában bekövetkezett változásokrólNyomtatás

2014. január 1-tőljelentősen megváltoztak a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezési eljárásának szabályai.

 

A Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény              ( továbbiakban Flt ) 7. § (1) bekezdése alapján harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén – a 2. § (2)-(3) bekezdése kivételével:

 

a) az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedély, vagy

b) a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához kiadott munkavállalási engedély

alapján létesíthet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.

 

a. ) Összevont kérelmezési eljárás:

 

A fentiek alapján a keresőtevékenység folytatása céljából igényelt tartózkodási engedély kérelmet az érintett harmadik országbeli állampolgárnak kell benyújtania a 25/2007 (V.31.) IRM rendelet 18. § (3) bekezdése alapján a rendelet mellékletében szereplő 12. számú formanyomtatványon az idegenrendészeti hatóságnál. ( A kérelem benyújtása személyes megjelenést igényel vagy a BÁH regionális igazgatóságánál/kirendeltségénél, vagy a konzulátuson. )

A kérelmezési eljárásban a benyújtott kérelem alapján az idegenrendészeti hatóság dönt – a munkaügyi központ szakhatósági véleménye alapján – a foglalkoztatás és a tartózkodás összevont engedélyezéséről, vagy elutasításáról.

 

A foglalkoztató és a harmadik országbeli munkavállaló az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedély alapján történő munkavállalás céljából előzetes megállapodástkell kötni foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére. A megállapodás legfeljebb kétéves, határozott időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére szólhat. A megállapodás kötelező érvényű állásajánlatnak minősül. Ha az engedély kiállításra kerül a harmadik országbeli állampolgár részére, a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt  az előzetes megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően, valamint az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedély időtartamának megfelelő időtartammal kell létrehozniuk. A felek ettől eltérő megállapodása érvénytelen.

 

Az  előzetes megállapodásnak tartalmaznia kell

a) a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet, munkakört (FEOR),

                       b) a harmadik országbeli állampolgárnak az a) pont szerinti tevékenység ellátásához              

                           szükséges szakmai képesítése, EU Kék Kártyával történő foglalkoztatás esetén felsőfokú     

                            szakmai képesítése megnevezését,

c) a harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő díjazás mértékét,

  d) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony formáját, valamint

e) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony várható időtartamát.

Az előzetes megállapodást, a szakképesítést igazoló okiratot a harmadik országbeli  munkavállalónak a kérelem mellé csatolnia kell.

 

Azokban az esetekben, amikor a Korm. rendelet a szakhatósági engedély megadását munkaerő-piaci helyzet vizsgálatához rendeli,- a munkaadónak munkaerőigényt kellbeadnia a foglalkoztatás helye szerinti járási hivatal munkaügyi kirendeltségéhez.

 

b.) Nem összevont kérelmezési eljárás:

 

A 445/2013.(XI.28.) Korm.  rendelet határozza meg azokat az eseteket, amelyek nem tartoznak az összevont engedélyezési eljárás alá, ezek a:

 

-         90 napot meg nem haladó munkavégzés,

-         Szezonális munkavállalás,

-         Kiküldetésben végzett munka ( Itt azonban csak az EGT államban letelepedett munkáltató által Magyarország területére kiküldött vagy kirendelt harmadik országbeli állampolgárról lehet szó.)

-         Vállalaton belül áthelyezett munkavállaló, au pairként, vagy tengerészként itt tartózkodó, ( Vállalaton belüli áthelyezésen a harmadik országbeli vállalkozás magyarországi fióktelepére, képviseletére áthelyezett harmadik országbeli munkavállaló értendő. )

-         Menekült, befogadott,

 

Ezekben az esetekben a „hagyományos” munkavállalási engedélyt az illetékes munkaügyi központ adja ki, melynek birtokában lehet az idegenrendészeti hatóságnál a tartózkodási engedélyt kérelmezni. A munkavállalási engedély kérelmet a munkaadónak kell előterjesztenie a hivatkozott Kormány rendelet mellékletében szereplő formanyomtatványon. Az engedély megadásáról/elutasításáról ezekben az esetekben is a munkaerő-piaci helyzet vizsgálatával, vagy anélkül dönt az illetékes munkaügyi központ. Így meghatározott esetekben a kérelem mellett a munkaadónak munkaerő-igényt is be kell adnia.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
Tel.: (34) 513-580 Fax.: (34) 323-159 E-mail: komaromkh-mk@lab.hu